Η τιμολόγηση  των πνευματικών δικαιωμάτων του εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου της ΕΥΕΔ ακολουθεί τη διεθνή πρακτική τιμολόγησης και λαμβάνει υπόψην ειδικές παραμέτρους και κριτήρια όπως π.χ. είδος επιχείρησης, περιοχή, τετραγωνικά χώρων επιχείρησης, τρόπο μετάδοσης, κ.α. Το αμοιβολόγιο της ΕΥΕΔ εγκρίνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο  των μελών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ισχύον αμοιβολόγιο της ΕΥΕΔ υπάρχει εξορθολογισμός τόσο του ύψους των δικαιωμάτων, όσο και απλοποίηση των κατηγοριών χρήσηςώστε να ανταποκρίνεται αντικειμενικά στις σημερινές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά.

Το αμοιβολόγιο της ΕΥΕΔ ανά κατηγορία χρήσης μουσικής είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.